Tel.: 781 063 959

biuro@polkop.bedzin.pl

Namiarkowa 21 f, 42-500 Będzin

Firma POLKOP oferuje usługi związane z użyciem koparko-ładowarki Caterpillar w zakresie:
• niwelacja terenu - wyrównanie i profilowanie terenu,
• obsypywanie i zasypywanie ław fundamentowych,
• wykopy do pod budowę fundamentów budynków,
• wykopy do pod budowę ogrodzenia. drenaże, zbiorniki wodne
• wykopy do pod różnego rodzajów sieci i przyłącza w tym wodociągowych, gazowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, itp.,
• pogłębianie oraz czyszczenie rowów,
• załadunek materiałów sypkich,
• załadunek i rozładunek nietypowych elementów oraz na paletach,
• usuwanie zalegającego śniegu.
• usługi pomocnicze przy budowie dróg Chodników